Mersin Hedef OSGB I İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

resim-1

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm işlere ve iş yerlerine, faaliyet konularına ve işçi sayısına bakılmaksızın, bu iş yerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanıyor. Tüm sorumluluk işverene ait olmakla birlikte; iş sağlığı ve güvenliğinin şirketlerin tamamında benimsenmesini ve uygulanmasını sağlıyor.

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Daha sonra yapılan değerlendirmelere göre tedbir alınıp alınmadığını denetliyor.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamı Nedir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş kazası veya meslek hastalığı, ortaya çıktıktan sonra neler yapılacağı değil, iş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi için atılacak adımları kapsıyor. İş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla tehlike sınıflarına ayrılıyor. Tehlike sınıfları; iş yerlerinin yaptığı asıl iş dikkate alınarak, sosyal tarafların dahil olduğu bir komisyonun görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça tespit ediliyor.

Tespit edilen tehlike sınıflarına ve şu anki güncel mevzuatlara göre; çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A ve B) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde (A, B ve C) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise  (A, B ve C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar görev yapabiliyor.