Mersin Hedef OSGB I İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Hakkımızda

Mersin Hedef Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

20.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6331 numaralı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’ na göre tanım olarak “ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,” ifade eder.

Yasa, 01.01.2014 tarihi itibariyle en az 1 sigortalı çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan iş yerlerini kapsamaktadır. Az tehlikeli sınıfta olan işyerleri ise 01.07.2020 tarihinden başlayarak kapsama alınacaktır. Bu yasa çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde işverenler, işyerlerinde kısmi veya tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırmak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İSG-KATİP sistemi üzerinden bildirmek zorundadır.Bu kapsamda MERSİN HEDEF OSGB olarak kuruluşlarınız için, “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamındaki yükümlülüklerinizi yasal mevzuatlara uygun olarak “Önce İş Güvenliği” anlayışıyla çalışanlarınıza, “Üretim Kaliteniz, İşyerinizdeki Güvenlik Önlemlerine Bağlıdır” anlayışıyla siz işverenlere sunuyoruz.

Mersin Hedef Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 2013 yılında Mersin' de kurulmuş olup 2014 yılı başlarında yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimi belgesini almaya hak kazanmıştır.Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yetki ile sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde Mersin ve komşu illerinde bulunan firmalara İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermekteyiz.

Hizmetlerimiz

► 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla Risk Değerlendirme Raporu hazırlamak,
► İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğe göre; Acil Durum Eylem Planının hazırlanması ve acil durum ekipleri oluşturarak gerekli eğitimlerin verilmesi,
► Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre; yönetmelik çerçevesinde yıllık iş yeri eğitim planı hazırlanması ve belirlenen konular hakkında tüm çalışanlara eğitim verilmesi,
► İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğe göre; İSG kurulu oluşturulması,
► Yıllık işyeri çalışma planının hazırlanması,

► İş güvenliğiyle ilgili işverene rehberlik ve danışmanlık yapılması,
► Çalışma talimatlarının hazırlanması,
► İşyeri denetim sisteminin kurulması,
► Olası iş kazalarını önlemede tedbirler almak ve aldırmak; İş kazaları sonrasında form düzenlemek,
► Kişisel koruyucu donanım için işverene tavsiyelerde bulunulması,
► Makinelerin periyodik kontrollerinin takip edilmesi,
► Elektrik güvenliğinin sağlanması,
► Yangın eğitimi ve tatbikatların yapılması,
► Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması,
► Tüm çalışanların sağlık gözetiminin yapılması,
► İşyeri hijyeninin denetlenerek önerilerde bulunulması,
► Koruyucu sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlayacaklardır.

Bize Ulaşın (0324) 337 35 34
Email info@mersinhedefosgb.com
Mahmudiye Mh. Bahçeler Cd. Matiat İş Merkezi K:4 N:29