Mersin Hedef OSGB I İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?

İş Sağlığı ve Güvenliği firmanızın güvenliğini sağlamak ve çalışanlarınızın sağlığını korumaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği şirketinizi ve çalışanlarınızı bütün risklere karşı hazırlar. Çalışanlar için meslek hastalıklarına karşı tedbir alınması da İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girer. Ayrıca, karşılaşabileceğiniz tehlikelerden etkilenebilecek herkesi (çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler vs.) korumak İş Sağlığı ve Güvenliğinin prensiplerindendir.

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanlarınızın çalışma şartlarından veya çalıştıkları yerlerden dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri raporlar. Bu raporlar doğrultusunda riskleri minimuma indirmek üzerine çalışmalar gerçekleştirilir. Gerçekleştirilebilmesi için şirketinizde bulunan bütün tehlikeli ve zararlı riskleri ortadan kaldırmak gerekir. İş Güvenliği çalışanları ve çalışma yerlerini koruyarak zarar görmelerini engeller.

resim-4

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli çalışanları yaşanabilecek kazalardan ve meslek hastalıklarından korumaktır. Çalışanlar için gerekli önlemlerin alınması ve işçileri bu konuda bilgilendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliğinin görevlerindendir. İş Sağlığı ve Güvenliği 4857 sayılı iş kanunu ile uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Yasa içerisinde net bir şekilde çalışanların, işverenin ve iş yerlerinin ne gibi sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. Yasada hangi durumlarda ceza verilebileceği, nasıl yürütülmesi gerektiğini ilgilendiren maddeleri bulabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde HEDEF

Yasaya dayalı olarak iş yerlerinin aşağıda ki şartları yerine getirmesi zorunlu tutulmuştur;

•Risk Analizinin hazırlanması,
•Acil Durum Planı yapılması,
•Çalışanların sağlık kontrolünden geçmeleri,
•İşe Giriş ve İşten Ayrılış Muayeneleri yapılması,
•Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarının sağlanması,
•Çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmesi,
•İşe giriş, işten ayrılış ve periyodik muayenelerin yaptırılması,
•İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması yasal zorunluluktur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Durumunda;

•Şirketinizde işin durdurulması ve iş yerinin kapatılma cezası verilmesi,
•İşin durdurulması veya iş yerinin kapatılması durumunda işçilere ücret ödenmeye devam edilmesi,
•Tazminat ödemek zorunda kalınması,
•İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile para cezası gibi yaptırımlar uygulanır.