Mersin Hedef OSGB I İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

1 Temmuz 2020 İtibariyle Çalışan Sayısı 50’den az “Az Tehlikeli” İşyerleri ve Kamu Kurumları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ” kapsamında Kamu kurumları ile “50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine” İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekimi görevlendirme zorunluluğu 01 Temmuz 2020 itibariyle getirilmiştir. Görevlendirme İSG-Katip  sistemi üzerinden bakanlık kanalıyla yapılmaktadır. Bu yasa çerçevesinde verilecek hizmetlerin bir kısmı aşağıda bulunmaktadır.

 1. İşyerinin Covid-19 Pandemisine uygun olarak denetlenerek önerilerde bulunulması.
 2. Risk Değerlendirme Raporu hazırlamak,
 3. Acil Durum Eylem Planı hazırlamak,
 4. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek,
 5. Yıllık çalışma planının hazırlanması,
 6. Yıllık eğitim planının hazırlanması
 7. Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin kontrol edilmesi,
 8. Koruyucu sağlık muayenelerinin yapılması.

İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır:  İdari Para Cezaları   Bu gibi yaptırımları uzman danışmanlarımızın önerileriyle bertaraf edebilirsiniz.

Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenebilirsiniz?

 • Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler; avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları, Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
 • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb…
 • Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb…

İşyeri Tehlike Sınıfınızı Buradan veya Bize Danışarak Öğrenebilirsiniz

HEDEFİMİZ GÜVENLİĞİNİZ MERSİN HEDEF OSGB