Mersin Hedef OSGB I İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Hedef OSGB ‘nin İş Sağlığı ve Güvenliğine Verdiği Önem

24 Ağu

Hedef OSGB ‘nin İş Sağlığı ve Güvenliğine Verdiği Önem

Hedef OSGB ‘nin İş Sağlığı ve Güvenliğine Verdiği Önem

İş sağlığı ve güvenliği alanında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önleme adına, İş Güvenliği Uzmanları Çağlayan KUTLULAR ve Ersan İNCE Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalarında büyük titizlikle ortam gözetimlerini yaparak işverenleri alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirdi. Aynı zamanda işbaşı eğitimlerinin ve temel eğitimlerin öneminden, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerden özetle bilgilendirme de yapmışlardır. Kurucu Müdür Ersan İNCE; Çalışanlarda gözle görülür iş güvenliği kültürünün değiştiğini, kişisel koruyucu donanım kullanma alışkanlığının kazanıldığının gözlemlendiğini, belirtmiştir.

TÜİK’e göre;

İş kazaları,  gelir elde etmek veya hane halkı gelirine katkıda bulunmak amacıyla son 12 ay içinde sürekli olarak veya belli dönemler itibariyle ücretli, maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya  da  ücretsiz aile işçisi olarak bir  iktisadi  faaliyette  bulunan  (istihdam  edilen)  kişiler  için  kapsanmıştır. İş kazası olarak işyerinde veya iş esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla sonuçlanan tüm  kazalar kapsanmıştır.   Türkiye  genelinde  son  12  ay içinde istihdam  edilenlerden %2,3’ü  bir iş  kazası  geçirmiştir.  Bu  oran  erkeklerde  %2,8  iken,  kadınlarda  %1,3  olarak  tahmin  edilmiştir.  Toplam  iş  kazası geçirenlerin  %81,6’sını erkekler oluşturmuştur.