Mersin Hedef OSGB I İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Yerlerinde COVID-19 Virüsü İçin Alınabilecek Önlemler

Salgın Hastalıklarda Alınabilecek Önlemler

*Örnektir her durumda kullanılamaz

1. Sık kullanılan ve temas edilen yüzeylerin hijyenik hale getirilmesi

 • Bulaşıcı olabilecek masaların, sıraların, telefonların, klavyelerin, kapı kollarının, musluk başlarının, tırabzanların, tutamakların vb. sık sık silinmesi.

2. Tüm çalışanların (alt yükleniciler, müşteriler dahil) hijyenik el yıkama alışkanlığı edinimleri

 • Hijyenik el yıkama için lavabo, musluk ve sabuna tüm çalışanların kolayca ulaşabilir olmasını sağlanması
 • Kolay ulaşılabilir noktalara el dezenfektanları yerleştirilmesi ve sürekli dolu tutulmasının sağlanması
 • El yıkama ve dezenfeksiyonunu özendirecek afişlerin dağıtılması ve asılması.
 • Hijyenik el yıkama ile ilgili uygulamalı eğitimlerin verilmesi

3. Solunum yolu hijyeninin sağlanması

 • Yeterli miktarda tıbbi maske ve kağıt mendil bulundurulması ve burun akıntısı, öksürük ve hapşırık şikayeti olanlarca kullanılmasının sağlanması,
 • Kullanılan maske ve mendillerin hijyenik bertarafı için atık kutuları temin edilmesi.

4. Uluslararası seyahat edecek çalışanlara (alt yükleniciler dahil) Sağlık Bakanlığı önerileri ışığında önerilerde bulunulmak işyeri hekimine yönlendirilmesi.

5. Salgın hastalık  hakkında belirti ve korunma yöntemleri  mesajları içeren posterler oluşturulup işyerlerinde asılması, duyurulması. Ek olarak, işyerinde diğer iletişim kanalları kullanılarak (şirket içi mail, intranet duyuruları vb.) bilgilendirmeler yapılması.

6. İş yeri  salgın hastalık  yayılımı ile ilgili son ve güncel bilgileri https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar adresinden günlük güncellemeleri takip etmesi.

7. İş yeri son güncel bilgiye göre ilgili seyahatin fayda ve risklerini değerlendirilmesi, (ileri yaş, diyabet, kalp, akciğer hastalıkları, bağışıklık sorunları,  vb.) çalışanların iş seyahatine gönderilmemesi.

8. Salgın  tespit edilen ülkelerin güncel listesinin takibi, çalışanların bilgilendirilmesi

9. Çalışanların salgın hastalık  vakalarının görüldüğü bölgelere seyahatleri durumunda dönüşlerinde salgın hastalığın çıkma süresi içinde çalışanda ortaya çıkabilecek belirtilerin iş yeri hekimi tarafından takip edilmesi

10. İş yerinde salgın hakkında  düşündüren semptom ve/veya bulgu gelişmesi halinde iş yeri hekimine bilgi verilmesi,iş yeri hekiminin de onayı ile İl Sağlık Müdürlüğüne “Olası vaka” olarak bildirimi yapılması olarak belirlenmiştir.

Hangi Aksiyonlar Alınabilir?

1.İş yeri sorumlu kişilerle iletişime geçiniz.
2.Salgın hastası olduğu şüphesi olan çalışanın diğer çalışanlardan izole edilerek bir odaya yerleşmesini sağlayınız.
3. Salgın hastası olduğu şüphesi olan çalışanla temas etme zorunluluğu olması durumunda, iş yeri hekimi ve sağlık sunucuları ile iletişime geçerek hareket tarzınızı belirleyiniz.
4. Semptom veya bulgu bilgilerini iş yeri hekimi ile paylaşınız.iş yeri hekiminin bilgisi dahilinde İl Sağlık Müdürlüğüne “Olası vaka” olarak bildiriminin yapılmasını sağlayınız.
5.Olası vaka bildirimi akabinde iş yeri hekimi ve  İl Sağlık müdürlüğü uzman kişilerin  yönlendirmesine göre  hareket ediniz.
6. İl Sağlık müdürlüğünün ve iş yeri hekiminin yönlendirmesine göre nakil şeklini belirleyip,  işlemi başlatınız.

Servis Araçlarının Kullanımında Alınacak Önlemler

 • Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması,
 • Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması,
 • Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması,
 • Araç girişlerine el dezenfektanlarının konulması,
 • Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları

Seyahatlerde Alınacak Önlemler

 • Zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya  da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
 • Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmaları ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uymalarının sağlanması, gerektiğinde bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattına yönlendirilmeleri,
 • Yurtiçi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmalarının engellenmesi ve çalışma süresince sağlık durumlarının gözlemlenmesi,

İşyerine Giriş ve Çıkışlarda Alınacak Önlemler

 • Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemelerin yapılması,
 • Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılmaması,
 • Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi,
 • Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi,
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların iş yeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması,

Çalışma Ortamları İçin Alınacak Önlemler

 • Yeni koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planlarının güncellenmesi,
 • Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması,
 • Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanması,
 • Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan  sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi,
 • Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması,
 • Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları ( klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilmesi,
 • İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımların seçilip kullanılması,
 • Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi,
 • Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi,
 • Çalışma ortamında yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutularının yerleştirilmesi
 • Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda  kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi,
 • Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanların işyeri sağlık personelinin işyerinde bulunması halinde yapılacak kontrolden sonra işe yönlendirilmesi, bulunmaması halinde doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanması,
 • İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanıma özen göstermesi,
 • Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarının mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi,
 • Covid 19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanlarının belirlenmesi, çalışan ile temas etmiş kişilerin iletişim bilgileri kayıt altına alınması, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirmesine göre hareket edilmesi,

Toplantı ve Eğitimler için Alınacak Önlemler

 • Toplantı ve eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenmesi,
 • Yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmesi,
 • Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmesi,
 • Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ya da uzaktan eğitim araçları ile yürütülmesi

Yemekhane ve Dinlenme Alanlarında Alınacak Önlemler

 • Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa düzeninin uygun şekilde ayarlanması,
 • Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin  tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması,
 • Yemekhane ve dinlenme alanlarının hijyeninin sağlanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte edilmesi,
 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemelerin yapılması,
 • Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmasının sağlanması,
 • Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranmasının ve uygun kişisel koruyucu donanımlarının sağlanması